Zrównoważony rozwój

Od naszych procesów po nasze wewnętrzne praktyki, jesteśmy zobowiązani do utrzymania zrównoważonej roli w społeczeństwie i środowisku. Nasze produkty i usługi zapewniają szereg trwałych korzyści dla firm i branż, z którymi współpracujemy.

Pracujemy również nad zminimalizowaniem własnego wpływu na środowisko. Robimy to poprzez wydajne wykorzystywanie zasobów naturalnych, zapobieganie zanieczyszczeniom i przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych. Co więcej, stale pracujemy nad poprawą naszej wydajności.

Bright Green jest jedynym brytyjskim recyklerem poliolefin z certyfikatem EuCertPlast. System certyfikacji dla podmiotów zajmujących się recyklingiem prowadzony przez UE, ma na celu zagwarantowanie, że certyfikowane firmy traktują przychodzące pokonsumenckie tworzywa sztuczne zgodnie z najlepszymi praktykami odzyskiwania i z poszanowaniem środowiska.

Wpływ naszego podejścia do recyklingu polietylenu i polipropylenu na środowisko jest znacznie niższy w porównaniu do normalnych procesów recyklingu.

  • 90% mniej energii nieodnawialnej
  • 90% mniejszy wpływ na toksyczność dla ludzi
  • 50% mniejsze zużycie wody
  • Na każde 1,000 ton BrightFusion ™ związki, które tworzymy, pozwalają zaoszczędzić 1,130 ton CO2. Jest to odpowiednik zrzucenia z drogi 240 samochodów osobowych na cały rok!

Skontaktuj się z nami
    *Pole wymagane